Gizlilik Politikası

Sitede yer alan tüm içeriğin hakları saklıdır. 2021 © BIdakka – Site Sahibi izni olmaksızın kullanılamaz. Bu bir Creat-X (Creat-X) yapımıdır. **** www.bidakka.org / www.bidakka.de (yazı içerisinde bundan böyle kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır), oyunlar, sinema, güncel haberler, sosyal medya ve benzeri konular üzerine haber, video, inceleme ve dosya konuları paylaşarak kullanıcılara güncel bilgi vermeyi ve tanıtım yapmayı hedef almıştır.

İşbu Web Sitesi tarafından hazırlanan tüm yazılı, görsel, video vb. içeriklerin hakları Creat-X’e ait olup, kullanıcılar izinsiz olarak bidakka.org (bidakka.de) tarafınca hazırlanan bu içerikleri kopyalayamaz ve/veya kullanamaz. İşbu kopyalama yasağı tarafımızca uygun görülmüş paylaşım hakkı ve izni verilmiş mecraları kapsamamaktadır. bidakka.org (bidakka.de) dilediği zaman bu yazılı, görsel, video vb. içerikleri değiştirme, kaldırma, düzeltme, ekleme ya da çıkarma yapma hakkına sahiptir. Web Sitesi tarafından hazırlanan içeriklerde kullanabilecek herhangi bir içeriğin telif hakkı kapsamına girmesi (e-posta ya da posta ile belirtilmesi) durumunda, belirtilen günden itibaren iş bu Web Sitesi içerik hakkında gerekli düzenlemeyi 72 saat içerisinde yapmakla sorumludur. Kullanıcı, Web Sitesine giriş yaptığı andan itibaren belirli servis, arayüz vb. işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmaktadır.

Kullanıcı, Web Sitesi’nde yer alan haber, oyun ve diğer tanıtımı yapılan ürünlerle ilgili kararını sitedeki içeriklerden bağımsız olarak verdiğini ve ilgili oyun ve / veya ürüne ilişkin bidakka.org (bidakka.de) ‘un maddi ve / veya manevi sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hiçbir şekilde Web Sitesi’nde yer alan bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. bidakka.org (bidakka.de), internet sitesinin kullanım amaçları doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların bilgisayarlarına “Cookie” (çerez) olarak adlandırılan ve kullanıcıyı tanımlamaya yardımcı olan yazılımı yerleştirebilir. Cookie kullanımı, iş bu Web Sitesi ziyaretlerinde ve internet üzerinde standart bir politika olarak kabul edilen uygulamadır. Kullanıcılar istekleri doğrultusunda işlevsel kullanım amacıyla yerleştirilecek Cookie’leri kişisel web tarayıcı ayarları sayesinde engelleyebilme haklarını saklı tutarlar. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, kullanıcıların web sitenize yaptığı önceki ziyaretlere dayalı olarak reklam yayınlamak üzere çerezleri kullanmaktadır. DoubleClick ve Oracle çerezlerini kullanması, kendisinin ve iş ortaklarının, sitenize ve / veya İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak kullanıcılarınıza reklam sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar, Reklam Ayarlarını ziyaret ederek ilgi alanına dayalı reklamcılık için DoubleClick ve Oracle çerezi kullanımını devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, kullanıcıları aboutads.info adresini ziyaret ederek, ilgi alanına dayalı reklamcılık için bir üçüncü taraf sağlayıcının çerez kullanımını devre dışı bırakmaya yönlendirebilirsiniz.) Web Sitesi, Kullanıcıların IP bilgilerini genel bir şekilde Kullanıcıların tanımlanmasını sağlamak ve kapsamlı olarak demografik bilgi toplamak amacıyla kayıt etme hakkına sahiptir. Web Sitesi, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi’nde aksi belirtilmediği sürece toplanan kullanıcı bilgilerini yalnızca kendi iş akışı için kullanmayı, üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve herhangi bir kuruluş ya da şirkete satmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ancak, gizlilik kapsamında olan bilgiler aşağıda belirtilen yasal durumlar ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açılabilir. 1- Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde 2- Site mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla 3- Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde Yukarıda üç madde halinde yer alan bu yükümlülükler ve talepler içerisinde paylaşılacak kullanıcı bilgileri dolayısıyla, kullanıcı işbu Gizlilik Bildirimi ile belirtilen gizlilik kurallarının dışına çıkıldığı iddiası ile Web Sitesi’nden maddi ya da manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, Web Site’sinin tazmin yükümlülüğü olmadığını kabul eder. bidakka.org (bidakka.de), kendisine ait alan adı içerisinde benimsemiş olduğu iş politikalarına uygun olarak yerleştireceği Banner ve yönlendirme uygulamaları ile kullanıcıları başka bir siteye yönlendirebilme hakkını saklı tutar. Kullanıcı iş bu içeriklere giriş yaparak erişim sağladığı internet sitesinde karşılaşacağı içerik ve gizlilik politikalarında bidakka.org (bidakka.de) ‘un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

Deutsche

Datenschutz-Bestimmungen und Verschwiegenheitsregeln

Die Rechte aller Inhalte sind auf der Website vorbehalten. 2021 © Ohne Genehmigung von Bidakka – Eigentümer kann nichts verwendet werden. Dies ist ein CREAT-X (CREAT-X) -Projekt.

**** www.bidakka.org / www.bidakka.de (im Datenblatt wird das Projekt BIDakka als “Website” gekennzeichnet), News, Video, Review- und File-Themen zu Video Spielen, Kino, aktuellen Nachrichten, Social Medien und so weiter mit dem Teilen, um aktuelle Informationen und Förderung bereitzustellen.

Alle schriftlichen, visuellen, Videos usw., die von dieser Website erstellt werden. Die Rechte an den Inhalten liegen bei Creat-X und Benutzer dürfen diese von bidakka.org (bidakka.de) erstellten Inhalte nicht ohne Genehmigung kopieren und/oder verwenden. Dieses Kopierverbot gilt nicht für die Kanäle, bei denen das Recht und die Erlaubnis zum Teilen von uns erteilt wurden. Bidakka.org (bidakka.de) kann diese Schriften, Bilder, Videos etc. jederzeit veröffentlichen. behält sich das Recht vor, die Inhalte zu ändern, zu entfernen, zu korrigieren, hinzuzufügen oder zu entfernen. Für den Fall, dass Inhalte, die in den von der Website erstellten Inhalten verwendet werden können, in den Geltungsbereich des Urheberrechts fallen (angegeben per E-Mail oder Post), ist diese Website dafür verantwortlich, innerhalb von 72 Stunden die erforderlichen Vorkehrungen bezüglich der Inhalte zu treffen ab dem angegebenen Tag. Ab dem Moment, in dem sich der Benutzer bei der Website anmeldet, werden bestimmte Dienste, Schnittstellen usw. erhält das Recht, auf die Funktionen zuzugreifen und sie zu nutzen.

Der Nutzer akzeptiert, dass er/sie seine/ihre Entscheidung bezüglich der Nachrichten, Spiele und anderen beworbenen Produkte auf der Website unabhängig vom Inhalt der Website trifft und bidakka.org (bidakka.de) keine materielle und/oder moralische Verantwortung für die relevanten Spiel und / oder Produkt erklärt und verpflichtet. Der Benutzer kann in keiner Weise geltend machen, dass ihm aufgrund der Informationen auf der Website ein Schaden entstanden ist. Bidakka.org (bidakka.de) kann entsprechend und beschränkt auf die Zwecke der Nutzung der Website auf den Computern der Nutzer sogenannte „Cookies“ ablegen, die der Identifizierung des Nutzers dienen. Die Verwendung von Cookies ist eine Praxis, die bei Besuchen dieser Website und im Internet als Standardrichtlinie akzeptiert wird. Die Nutzer behalten sich das Recht vor, die Platzierung von Cookies für die funktionale Nutzung entsprechend ihren Anforderungen zu blockieren, dank ihrer persönlichen Webbrowser-Einstellungen. Drittanbieter, einschließlich Google, verwenden Cookies, um Anzeigen basierend auf früheren Besuchen der Benutzer auf Ihrer Website zu schalten. Die Verwendung von DoubleClick- und Oracle-Cookies ermöglicht es ihr und ihren Partnern, Ihren Nutzern basierend auf deren Besuch auf Ihrer Website und/oder anderen Websites im Internet Anzeigen zu schalten. Benutzer können die Verwendung von DoubleClick- und Oracle-Cookies für interessenbezogene Werbung deaktivieren, indem sie die Anzeigeneinstellungen besuchen. (Alternativ können Sie die Benutzer anweisen, die Verwendung von Cookies für interessenbezogene Werbung durch einen Drittanbieter abzulehnen, indem Sie aboutads.info besuchen.) Die Website zeichnet die IP-Informationen der Benutzer auf, um die Benutzer allgemein zu identifizieren und demografische Informationen im Detail zu sammeln . hat das Recht. Die Website akzeptiert, erklärt und verpflichtet sich, die gesammelten Benutzerinformationen nur für ihren eigenen Workflow zu verwenden, sie nicht an Dritte weiterzugeben und nicht an Organisationen oder Unternehmen zu verkaufen, sofern in diesen Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung nichts anderes angegeben ist.

Vertrauliche Informationen können jedoch im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Rechtslagen und Rechtsverfahren an Dritte weitergegeben werden. 1- Im Falle einer diesbezüglichen schriftlichen Anfrage der Justizbehörden 2- Um die Eigentumsrechte der Website zu schützen und zu verteidigen 3- Im Rahmen der Regeln, die Sie in den Nutzungsbedingungen akzeptiert haben, werden die Benutzerinformationen an im Rahmen dieser Verpflichtungen und Forderungen in den drei obigen Artikeln geteilt werden, akzeptiert, dass er keine materiellen oder moralischen Ansprüche gegenüber der Website geltend macht, mit der Behauptung, dass die Vertraulichkeitsregeln verletzt werden, und dass die Website nicht für Entschädigungen haftbar ist. bidakka.org (bidakka.de) behält sich das Recht vor, Benutzer mit dem Banner auf eine andere Website zu verweisen und Bewerbungen umzuleiten, die es gemäß den Geschäftsrichtlinien, die es innerhalb seines Domainnamens übernommen hat, platzieren wird. Der Nutzer akzeptiert, dass bidakka.org (bidakka.de) keine Verantwortung für den Inhalt und die Datenschutzrichtlinien trägt, die er auf der Website findet, auf die er durch das Einloggen in diese Inhalte zugreift.