Anadolu halkının “Ölüm Alameti” olarak benimsediği adet ve olaylar

Anadolu şüphesiz ki yüzyıllardır bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bir çok adeti ve geleneği yüzyıllardan beri günümüze getirmiştir.

İşte bunlardan hala inanılan bazıları…
* Makasın ağzı açık durmaz, durursa o evden ölü çıkar.
* Rüyada kazan gören bir kişinin evinden ölü çıkar.
* Leylek o bölgeye (köy, kasaba, mahalle) bir bez ya da benzeri bir şey getirirse orada çok ölüm olur.
* Bir evin damında baykuş öterse o evden ölü çıkar (baykuşlar bu yüzden uğursuz sayılmaktadır).
* Ölü yıkanırken altındaki teneşir hareket ederse orada bulunan başka birisi daha yakın zamanda ölür.
* Cenazeyi tabutta mezara taşırken eğer cenaze tabutun içinde sallanırsa o yıl ölüm çok olur.

Ölüm Getiren Eylemlerden Kaçınma

Anadoluda ki inanışa göre ölümün geldiğini gösteren bazı belirtiler de vardır. Bu inanışa göre bu eylemler kesinlikle yapılmamalıdır.
* Bir köyde ya da mahallede biri öldüğünde orada yaşayan tüm sakinler su dolu kaplarını boşaltır. Sebebi ise Azrail’in birinin canını aldıktan sonra orağını (ve ya kılıç ya da keskin başka bir şey) o sularda yıkaması olarak bilinir. Hal böyleyken eğer Azrail orağını o suda yıkamışsa, suya dokunan ya da içen kişiye ölüm bulaşmış demektir.
* Bir köyde bir cenaze varsa ve cenaze yıkanacaksa uyuyanlar uyandırılır. İslam inancına göre bazı hadislerde uyku küçük ölüm olarak anlatılır. Ölü yıkanırken uyuyanlar da ölüme çok yaklaştığını ve ölebileceği için uyandırılır.
* Cenaze defnedildikten sonra eve giderken, cenaze sahipleri arkalarına bakmazlar.
* Cenaze evden çıkarılınca evdeki ölüm ağırlığının da onunla birlikte gitmesi için ardından su dökülür.
* Evin önünden omuzlarda tabut geçtiğinde hemen arkasından su dökülür. Bunun sebebi üstteki maddeyle aynıdır. Yani ölümün ağırlığı eve bulaşmasın, evden gitsin diyedir.
* Cenazenin yıkanmasında kullanılan malzemeler (sabun lif vb) eve sokulmaz. Ölüden kalan kişisel eşyalar olarak değerlendirilir.
* Bir kişi öldükten sonra ondan kalan kişisel eşyalar evden uzaklaştırılır. Dağıtılır, bazen de yakılır ve ya atılır. Çok daha eski inanışlarda ise gömüldüğü söylenir.
* Cenaze yıkanırken yatağı toplanır, yatağın yerine büyük bir taş koyulur.
* Cenaze yıkandıktan sonra yıkama suyunun ısıtıldığı kazan vb ters çevrilir ve cenaze gömülene kadar ters olarak kalır.