Aman dikkat! Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Doç. Dr. Uğur Aydın, ülkemizde her 8 kadından birinde görülen meme kanserini erken fark edebilmenin en önemli yolu olan doktor muayenesi ve mamografi taramaları konusunda kadınlarda farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Aydın, meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser olduğunu ama buna rağmen toplum bazlı taramanın söz konusu olmadığını belirtti. Aydın, ülkemizde her 8 kadından birinde görülen bu hastalığı fark edebilmenin en önemli yolu olan doktor muayenesi ve mamografi taramalarına kadınları yönlendirmenin en önemli yolunun bu farkındalığı oluşturabilmekten geçtiğini ifade etti. Doç. Dr. Uğur Aydın, meme kanserinin düzenli mamografi (tarama) ile önlenebilir ya da erken teşhis edilebilir nadir bir kanser türü olduğunun altını çizdi. Aydın, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olmasının taramanın önemini ortaya koyduğunu anlattı. Aydın, kadınların memesindeki değişiklikleri kolayca fark edebildiği bilinç düzeyine gelebilmesini sağlamanın son derece önemli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Uğur Aydın, özellikle 25 yaşından sonra 35 yaşına kadar en fazla 2 yılda bir, 35 yaşından sonra da beklenen yaşam süresi 5 yıldan daha uzunsa yıllık meme kontrolüne yani doktor muayenesi ve radyolojik görüntülemenin gerekliliğinin kadınlar tarafından çok net bilinir hale gelene kadar bu farkındalık adına yapılan tüm girişimlerin çok mühim olduğunun bilgisini verdi.

Erteleme, korkma, farkında ol

Doç. Dr. Uğur Aydın, ülkemizde birçok merkezde kurulmaya başlanan meme merkezlerinde yaptırılabilecekleri meme muayenesi ve görüntüleme yöntemleri ile çok erken görülebilen meme kanserinin erken tedavi ile hastayı yaşam kaygısı olmadan tedavi edebilmenin mümkün olduğunu açıkladı. Aydın, bunun aksine pandeminin yeni başladığı dönemlerde ne yazık ki daha çok ileri evre meme kanseri görüldüğünü anlattı. Aydın, rutin kontrol ve tedavi aşamasında meme konusunda özelleşmiş merkezlerin yani bu hastalığın tedavisine katkısı olan ilgili tüm bölümlerin koordine çalıştığı merkezlerin seçilmesinin hasta konforu açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Uğur Aydın, meme kanserinden korkmamak için rutin kontrollerin önemini bilmenin, riayet etmenin ve sağlıklı yaşam için ruhsal ve bedensel sağlığı en üst düzeyde tutmaya çalışmanın gerekli olduğunu ifade ederek sözlerini noktaladı.